ธนาคารกับการดูแลแรงงานเกี่ยวข้องกันยังไง

02 ตุลาคม 2563

แม้หน้าที่ของธนาคารอาจดูห่างไกลจากกลุ่มแรงงานที่อาบเหงื่ออยู่หน้าเครื่องจักร ขุดแร่ในเหมือง หรือแรงงานในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ แต่หากมองให้ลึกลงไปแล้ว บทบาทของธนาคารล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของแรงงาน ผ่านการสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทผู้ลงทุน ดังนั้นธนาคารจึงควรเลือกให้การสนับสนุนแก่บริษัทที่ใส่ใจและดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ดี แต่หากธนาคารปล่อยปละละเลยให้การสนับสนุนแก่บริษัทที่เอาเปรียบแรงงาน สุดท้ายอาจส่งผลย้อนกลับต่อธนาคารได้ในที่สุด
.
ตัวอย่างเช่น กรณีสินค้ากล้วยที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศญี่ปุ่น เกือบ 80% ที่มาจากเกาะมินดาเนาในฟิลลิปปินส์ แต่กล้วยก็ไม่อร่อยอย่างที่คิด เมื่อ Fair Finance Guide ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงปัญหาแรงงานในการปลูกกล้วยที่เกาะมินดาเนาว่าพบการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม มีการใช้ความรุนแรงกับเกษตรกรและแรงงาน
.
ส่วนที่เนเธอร์แลนด์ มีรายงานว่าบริษัทประกันขนาดใหญ่หลายแห่งยังคงเลือกที่จะลงทุนในโรงงานโคบอลต์แม้จะรู้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับออกจากงาน โดยบริษัทประกันเหล่านี้ตระหนักถึงปัญหาจากโคบอลต์ แต่ก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรไปมากกว่าการพูดคุยปรึกษากับบริษัทที่ร่วมลงทุน
.
ในฐานะที่เงินในธนาคารก็คือเงินของเรา เราคงไม่ยินดีหากรับรู้ว่าธนาคารที่นำเงินไปฝาก เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น...
.
แล้วธนาคารที่ทำได้ดีในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตแรงงานเขาทำกันอย่างไร วันนี้ Fair Finance Thailand ได้รวบรวมมาให้ชมกัน
ที่มา
เพราะลูกค้าคือเจ้าของเงินที่แท้จริง ธนาคารจึงควรระบุนโยบายอย่างชัดเจนถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมาตรฐานสากล รวมทั้งมีนโยบายต่อบริษัทที่ธนาคารไปลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน
.
ตัวอย่างเช่น ธนาคารมีนโยบายไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ รวมทั้งแรงงานเด็ก
.
อย่างล่าสุด ธนาคารระดับโลกอย่าง HSBC และ JPMorgan ลงมืออย่างจริงจังด้วยการ ระงับซื้อทองจาก Perth Mint โรงกษาปณ์ชื่อดัง ที่เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย หลังพบว่ามีแรงงานในปาปัวนิวกินีได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการปนเปื้อนสารปรอท และยังพบการใช้แรงงานเด็กอีกด้วย
.
ที่มา
https://www.afr.com/.../two-of-the-world-s-biggest-banks...
สนับสนุนบริษัทที่มีนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี
ยกตัวอย่างที่เนเธอร์แลนด์ สถาบันการเงินหลายแห่งมีนโยบายและทำข้อตกลงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในบังกลาเทศ กับบริษัทที่ลงทุนหรือสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ หรือบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้า หลังเกิดเหตุตึกเย็บผ้ารานาพลาซ่าพังถล่ม ส่งผลให้แรงงานเสียชีวิตหลักพันเมื่อปี 2013
.
ที่มา
https://fairfinanceguide.org/.../protecting-workers-in.../
https://www.bbc.com/thai/international-49278133
มีนโยบายสนับสนุนบริษัทที่มีกระบวนการรับและจัดการกับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อแก้ไขข้อพิพาทและการละเมิดต่างๆ โดยควรปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง, สนับสนุนบริษัทที่รับประกันได้ว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และมีสภาพการทำงานเท่าเทียมกับลูกจ้างคนอื่น
จะเห็นว่าบทบาทของธนาคารนั้นเชื่อมโยงกับแรงงานในอุตสาหกรรม เพียงผ่านการสนับสนุนกับบริษัทผู้ลงทุน ดังนั้นการกำหนดนโยบายไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก กำหนดให้บริษัทใส่ใจในสุขภาพของแรงงาน และมีกระบวนการจัดการการร้องเรียนของแรงงาน ถือเป็นสิ่งที่ธนาคารพึงกระทำ เพื่อให้ธนาคารได้สนับสนุนในบริษัทที่ดีและใส่ใจแรงงาน
.
แล้วถ้าอยากสะกิดบอกธนาคารที่ฝากเงินอยู่ให้ใส่ใจสิทธิแรงงานมากขึ้น ก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้เลย 👉 www.fairfinancethailand.org

แม้หน้าที่ของธนาคารอาจดูห่างไกลจากกลุ่มแรงงานที่อาบเหงื่ออยู่หน้าเครื่องจักร ขุดแร่ในเหมือง หรือแรงงานในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ แต่หากมองให้ลึกลงไปแล้ว บทบาทของธนาคารล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของแรงงาน ผ่านการสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทผู้ลงทุน ดังนั้นธนาคารจึงควรเลือกให้การสนับสนุนแก่บริษัทที่ใส่ใจและดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ดี แต่หากธนาคารปล่อยปละละเลยให้การสนับสนุนแก่บริษัทที่เอาเปรียบแรงงาน สุดท้ายอาจส่งผลย้อนกลับต่อธนาคารได้ในที่สุด
.
ตัวอย่างเช่น กรณีสินค้ากล้วยที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศญี่ปุ่น เกือบ 80% ที่มาจากเกาะมินดาเนาในฟิลลิปปินส์ แต่กล้วยก็ไม่อร่อยอย่างที่คิด เมื่อ Fair Finance Guide ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงปัญหาแรงงานในการปลูกกล้วยที่เกาะมินดาเนาว่าพบการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม มีการใช้ความรุนแรงกับเกษตรกรและแรงงาน
.
ส่วนที่เนเธอร์แลนด์ มีรายงานว่าบริษัทประกันขนาดใหญ่หลายแห่งยังคงเลือกที่จะลงทุนในโรงงานโคบอลต์แม้จะรู้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับออกจากงาน โดยบริษัทประกันเหล่านี้ตระหนักถึงปัญหาจากโคบอลต์ แต่ก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรไปมากกว่าการพูดคุยปรึกษากับบริษัทที่ร่วมลงทุน
.
ในฐานะที่เงินในธนาคารก็คือเงินของเรา เราคงไม่ยินดีหากรับรู้ว่าธนาคารที่นำเงินไปฝาก เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น...
.
แล้วธนาคารที่ทำได้ดีในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตแรงงานเขาทำกันอย่างไร วันนี้ Fair Finance Thailand ได้รวบรวมมาให้ชมกัน
ที่มา
เพราะลูกค้าคือเจ้าของเงินที่แท้จริง ธนาคารจึงควรระบุนโยบายอย่างชัดเจนถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีมาตรฐานสากล รวมทั้งมีนโยบายต่อบริษัทที่ธนาคารไปลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน
.
ตัวอย่างเช่น ธนาคารมีนโยบายไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ รวมทั้งแรงงานเด็ก
.
อย่างล่าสุด ธนาคารระดับโลกอย่าง HSBC และ JPMorgan ลงมืออย่างจริงจังด้วยการ ระงับซื้อทองจาก Perth Mint โรงกษาปณ์ชื่อดัง ที่เมืองเพิร์ท ออสเตรเลีย หลังพบว่ามีแรงงานในปาปัวนิวกินีได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการปนเปื้อนสารปรอท และยังพบการใช้แรงงานเด็กอีกด้วย
.
ที่มา
https://www.afr.com/.../two-of-the-world-s-biggest-banks...
สนับสนุนบริษัทที่มีนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี
ยกตัวอย่างที่เนเธอร์แลนด์ สถาบันการเงินหลายแห่งมีนโยบายและทำข้อตกลงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในบังกลาเทศ กับบริษัทที่ลงทุนหรือสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ หรือบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้า หลังเกิดเหตุตึกเย็บผ้ารานาพลาซ่าพังถล่ม ส่งผลให้แรงงานเสียชีวิตหลักพันเมื่อปี 2013
.
ที่มา
https://fairfinanceguide.org/.../protecting-workers-in.../
https://www.bbc.com/thai/international-49278133
มีนโยบายสนับสนุนบริษัทที่มีกระบวนการรับและจัดการกับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อแก้ไขข้อพิพาทและการละเมิดต่างๆ โดยควรปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง, สนับสนุนบริษัทที่รับประกันได้ว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และมีสภาพการทำงานเท่าเทียมกับลูกจ้างคนอื่น
.
จะเห็นว่าบทบาทของธนาคารนั้นเชื่อมโยงกับแรงงานในอุตสาหกรรม เพียงผ่านการสนับสนุนกับบริษัทผู้ลงทุน ดังนั้นการกำหนดนโยบายไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก กำหนดให้บริษัทใส่ใจในสุขภาพของแรงงาน และมีกระบวนการจัดการการร้องเรียนของแรงงาน ถือเป็นสิ่งที่ธนาคารพึงกระทำ เพื่อให้ธนาคารได้สนับสนุนในบริษัทที่ดีและใส่ใจแรงงาน
.
แล้วถ้าอยากสะกิดบอกธนาคารที่ฝากเงินอยู่ให้ใส่ใจสิทธิแรงงานมากขึ้น ก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้เลย 👉 www.fairfinancethailand.org