ธนาคารช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันได้อย่างไร

20 มีนาคม 2563

ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ ธุรกิจหลายแห่งจึงขาดสภาพคล่อง แถมการเข้าถึงแหล่งทุนหลักอย่างธนาคารก็ยังลำบาก เนื่องจากธนาคารเองก็ไม่มั่นใจว่า หากปล่อยสินเชื่อไปแล้ว จะได้เงินคืนหรือไม่ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดจิ๋ว ที่ไม่มีหลักประกัน หรือผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน อย่างฟรีแลนซ์-งานอิสระ แม่ค้าหาเช้ากินค่ำ หรือขายของออนไลน์
.
เพื่ออุดปัญหาเหล่านี้ Fair Finance Guide International จึงกำหนดเกณฑ์ข้อหนึ่ง ในหัวข้อการขยายบริการทางการเงินว่า สถาบันการเงินควรมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าที่มีรายได้น้อย ธุรกิจขนาดจิ๋วจนถึงขนาดกลาง (MSME: Micro, Small and Medium Enterprises) โดยไม่กำหนดว่าต้องมีหลักประกัน เช่นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ ในการขอสินเชื่อ
.
แต่ธนาคารยังสามารถพิจารณาองค์ประกอบอื่น เช่น รายได้ย้อนหลัง อายุการทำงาน หน้าที่การทำงาน รวมถึงประวัติการชำระหนี้ เพื่อพิจารณาให้สินเชื่อได้
.
ทั้งหมดนี้ ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือคนเล็กๆ เหล่านี้ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจในภาพรวมให้ขับเคลื่อนไปได้ด้วย