ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ที่ธนาคารไม่เคยบอก

23 มีนาคม 2563

ที่ผ่านมาหลายคนอาจไม่ทราบว่า เมื่อยกเลิกบัตร ATM หรือ บัตรเดบิต เราสามารถขอคืนเงินส่วนต่างของค่าธรรมเนียมรายปีได้ (เพราะเราจ่ายเหมาทั้งปีไปแล้ว แต่ใช้ไม่ครบ)
.
ค่าธรรมเนียมประเภทนี้ธนาคารมักไม่บอก ยิ่งมีคนยกเลิกมากก็ยิ่งกลายเป็นรายได้ก้อนโต
.
แต่ต่อไปนี้ ธนาคารจะไม่มีสิทธิทำเช่นนั้นแล้ว ! เพราะเมื่อต้นปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศปรับปรุงวิธีคิดค่าธรรมเนียมบัตร ATM และบัตรเดบิตเสียใหม่
.
เกณฑ์ใหม่คือหากลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไปแล้ว แต่ใช้บริการเพียง 3 เดือน เมื่อยกเลิกการใช้บัตร ธนาคารต้องดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือทันที โดย “ลูกค้าไม่ต้องร้องขอ”
.
นอกจากนี้กรณีต้องออกบัตรหรือรหัสบัตรทดแทน ซึ่งเดิมจะเสียค่าธรรมเนียมทุกกรณี แต่เกณฑ์ใหม่ไม่ให้ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียมนี้แล้ว ยกเว้นต้นสูงอาจพิจารณาจัดเก็บได้ตามความเหมาะสม
.
ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ช่วยทำให้การเก็บค่าธรรมเนียมเป็นธรรมมากขึ้น ส่งผลดีกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง