ธนาคารต้องจริงใจ โดยเปิดเผยพอร์ตสินเชื่อรายอุตสาหกรรม

17 มีนาคม 2563

เราแทบทุกคนใช้บริการธนาคาร ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ไม่เคยรู้เลยว่า ธนาคารนำเงินของเราไปใช้อย่างไรบ้าง 

ธนาคารคือแหล่งเงินทุนสำคัญของภาคธุรกิจรวมถึงโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ การดำเนินงานของธนาคารจึงอาจสร้างผลกระทบต่อคนมหาศาล โดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ลองดูตัวอย่างจาก เขื่อนไซยะบุรี ที่ธนาคารไทย 6 แห่งเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้ (https://fairfinancethailand.org/news/2019/thai-banks-and-xayaburi-dam/

ในฐานะที่เราฝากเงินกับธนาคาร ควรมีสิทธิรู้ว่า เงินของเรานำไปสร้างให้เกิดผลดีหรือผลร้ายอย่างไร มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นธนาคารควรจะแสดงความจริงใจ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อสาธารณชน โดยเฉพาะในพอร์ตสินเชื่อ เพื่อให้เห็นว่าธนาคารลงทุนอย่างไร

หลายๆ ธนาคารมักเกรงกลัวว่าจะเป็นการเปิดเผยความลับทางธุรกิจ แต่จริงแล้วๆ แค่เพียงเปิดเผยสัดส่วนสินเชื่อตามอุตสาหกรรม ก็ทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนแล้ว เช่น ธนาคารนี้เน้นลงทุนในพลังงานฟอสซิล หรือพลังงานสะอาด เป็นต้น  

ความโปร่งใส จะเป็นผลดีกับธนาคารด้วยอีกทางหนึ่ง เพราะลูกค้าทุกคนตลอดจนหน่วยงานภาคประชาชนจะช่วยกันระแวดระวังไม่ให้ธนาคารลงทุนในด้านที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล นำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว