ธนาคารต้องส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

08 มีนาคม 2563

ความรู้ทางการเงิน หรือ financial literacy นับว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นมาก เพราะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เป็นหนี้เกินตัว

แต่ปัญหาสำคัญคือในโรงเรียนมีการสอนกันไม่มาก หรือไม่ลงลึก ทำให้คนไทยมีปัญหาด้านการเงินจำนวนมาก ดังที่มีข่าวว่า หนี้ครัวเรือนของเราติดอันดับ 11 ของโลก (https://wealthmeup.com/news-debt/)

หนึ่งในหน่วยงานที่ควรเข้ามามีบทบาทด้านนี้คือ ธุรกิจธนาคาร เพราะทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรง และเป็นผู้ได้รับผลกระทบหากเกิดปัญหาหนี้เสีย หรือหนี้เกินตัว

การสร้างความรู้ทางการเงินไม่ใช่การบอกไม่ให้ประชาชนว่าอย่าก่อหนี้ แต่เริ่มจากความเข้าใจความต้องการทางการเงินของคน แยกได้ระหว่าง “ความจำเป็น” กับ “ความต้องการ” ไปจนถึงการวางแผนการเงิน มีวินัยทางการเงิน และความรับผิดชอบในการชำระหนี้

เมื่อประชาชนมีความรู้ทางการเงิน ก็จะช่วยลดปัญหาหนี้เสีย มีการลงทุนและเก็บออม ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งผลดีกับธนาคารเองด้วย