ธนาคารต้องรับผิดชอบสังคมอย่างไร : กรณีศึกษา เมื่อธนาคารหนุนผู้ผลิตอาวุธ

17 กุมภาพันธ์ 2563

เพราะเงินของธนาคาร แท้จริงก็คือเงินของประชาชน การลงทุนหรืออนุมัติสินเชื่อใดๆ จึงต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะหากธุรกิจนั้นก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสาธารณชนส่วนใหญ่

หนึ่งในปัญหาที่กำลังคุกคามความปลอดภัยของโลกในช่วงที่ผ่านมา คือ สงคราม และอาวุธต่างๆ ซึ่งธนาคารก็ต้องมีบทบาทเรื่่องนี้เช่นกัน

Fair Finance Thailand อยากพาทุกท่านไปศึกษาตัวอย่างดีๆ จากหนังสือ Five Years - Ten Guides โดย Fair Finance Guide International

 

กรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ คือประเทศเยอรมนี โดยนโยบายการเงินที่เป็นธรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมกดดันในด้านนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาวุธด้วย

ในการประเมินของ Fair Finance ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ธนาคารรัฐแห่งหนึ่ง ชื่อว่า Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ได้คะแนนต่ำในหมวดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ คือ 19%

แต่ผลประเมินครั้งนั้น ส่งผลให้ LBBW พยายามปรับปรุงมาตรฐานเรื่องนี้เรื่อยมา หนึ่งในนั้นคือ การไม่สนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทที่มีรายได้มากกว่า 5% มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทำลายล้างสูง

การประกาศนโยบายสินเชื่อนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ส่งผลให้ LBBW ได้คะแนนนำหน้าธนาคารอื่นๆ ในการประเมินด้านอาวุธของ Fair Finance

อีกประเทศหนึ่งที่มีกระแสเรื่องการต่อต้านการลงทุนในบริษัทที่ผลิตอาวุธมาต่อเนื่อง ก็คือเบลเยี่ยม

โดยเมื่อปี 2560 ที่ Fair Finance ได้ประเมินแล้วพบว่า ธนาคาร KBC มีส่วนเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ ธนาคารอื่นๆ จึงตอบโต้โดยการขึ้นบัญชีดำธนาคาร KBC และไม่ร่วมลงทุนด้วย

และนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่สะท้อนว่า การทำงานของ Fair Finance ส่งผลให้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม