กรณีบุคคลนำบัตรประชาชนผู้อื่นไปแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคารและนำไปกระทำผิดกฎหมาย กรณีธนาคารกรุงไทย

28 มีนาคม 2562
กรณีบุคคลนำบัตรประชาชนผู้อื่นไปแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคารและนำไปกระทำผิดกฎหมาย กรณีธนาคารกรุงไทย

กรณีบุคคลนำบัตรประชาชนผู้อื่นไปแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่เห็นใบหน้าผู้ขอเปิดบัญชีอย่างชัดเจน และนำไปกระทำผิดกฎหมายจนผู้ถูกนำบัตรประชาชนไปแอบอ้างถูกดำเนินคดี ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผ่านกระทู้พันทิป โดยมีรายชื่อทั้งหมด 7 ธนาคาร เปิดบัญชีทั้งหมด 9 บัญชี

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 บัญชี   
2. ธนาคารกสิกรไทย 1 บัญชี
3. ธนาคารกรุงไทย 2 บัญชี
4. ธนาคารทหารไทย 1 บัญชี
5. ธนาคารธนชาต 2 บัญชี
6. ธนาคารออมสิน 1 บัญชี
7. ธนาคารกรุงเทพ 1 บัญชี

วันที่ 9 มกราคม 2561 สมาคมธนาคารไทยชี้แจงปัญหาการลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ระบุถึงระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝาก และยืนยันตัวตนของผู้มาเปิดบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของทางราชการ รวมถึงอธิบายขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก 4 ขั้นตอน

สมาคมธนาคารไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทำผิด และจะมีการดำเนินการเพื่อดูแลและหาข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

ธนาคารสมาชิก (สมาคมธนาคารไทย) ได้สื่อความเน้นย้ำและกำชับการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และให้มีความรอบคอบและความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้มีมาตรการการสื่อสารชี้แจงและขอความร่วมมือลูกค้าถึงความจำเป็นในการเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบตัวตน เมื่อเข้ามาเปิดบัญชีและใช้บริการภายในธนาคาร

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 นายลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยผ่านผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ว่า ธนาคารกำชับให้พนักงานทุกคนทุกสาขาเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดบัญชี โดยให้เพิ่มความรอบคอบและการสังเกตตัวตนของลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ธนาคารกรุงไทย ขอให้ลูกค้าและประชาชนเชื่อมั่นในระบบของธนาคาร โดยเฉพาะการเปิดบัญชีนั้น ธนาคารมีคู่มือการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าอย่างละเอียด

แหล่งที่มา:

1. เตือนภัย!! ใครเคยทำบัตรประชาชนหาย ระวังโดนเอาไปสวมสิทธิ์ปลอมแปลงบัญชี
2. Blognone สมาคมธนาคารชี้แจงข่าวถูกสวมรอยเปิดบัญชี, แบงค์ชาติสั่งธนาคารตรวจสอบและชี้แจง
3. สั่ง 36 แบงก์ล้อมคอกคดี ‘ณิชา’
4. สมาคมธนาคารไทยชี้แจงปัญหาลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
5. ธ.กรุงไทยเสียใจกับเหตุการณ์สวมบัตรปชช.เปิดบัญชี