Fact sheet ข้อเท็จจริงของบริการที่ธนาคาร "ต้อง" ให้เรารู้

21 ธันวาคม 2563

ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน “ตารางการเปิดเผยข้อมูลของผลิตภัณฑ์” หรือ “Factsheet” คือตัวช่วยสำคัญที่ทำให้รู้จักผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากขึ้น
.
โดย Factsheet เป็นข้อมูลที่สถาบันการเงินจัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ว่ามีลักษณะสำคัญอย่างไร คิดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอย่างไร รวมไปถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ควรรู้ เพื่อให้เราในฐานะลูกค้าได้ทำความเข้าใจอย่างละเอียด สามารถเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของสถาบันการเงินอื่นๆ แล้วตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและตรงตามความต้องการ
.
ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเราเอง จึงควรอ่าน Factsheet อย่างละเอียดทุกครั้ง โดยสามารถค้นหาตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สนใจได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน