รู้จักสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

26 พฤศจิกายน 2563

เป็นที่รู้ทั่วไปว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงินมีความปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ ได้ดอกเบี้ย ดีกว่าเก็บเงินไว้ที่บ้านเฉยๆ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าทันทีที่เปิดบัญชีเงินฝาก เราจะได้รับความคุ้มครองจาก “สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” ทันที
วันนี้ Fair Finance Thailand ชวนมาทำความรู้จักสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ว่าเขาคุ้มครองเงินของเราอย่างไรบ้าง
ที่มา
สถาบันคุ้มครองเงินฝากก่อตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองเงินฝากของทุกคนในสถาบันการเงินที่เปิดดำเนินการในประเทศไทย ทั้งธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ทันทีที่เราเปิดบัญชีเงินฝากหรือฝากเงินที่เป็นสกุลเงินบาท จะได้รับความคุ้มครองจาก “สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” อัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องดำเนินการใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดตามพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากพ.ศ.2551 เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี พ.ศ.2539 ขึ้นอีก
ไม่ว่าจะฝากเงินสกุลบาทในนามบุคคลธรรมดาทั้งคนไทยและต่างชาติ หรือ นิติบุคคล เช่น บริษัท มูลนิธิ สมาคม ในบัญชีประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ ฝากประจำ บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่มีสมุดบัญชีคู่ฝากหรือไม่มีก็ตาม จะได้รับความคุ้มครองในลักษณะ 1 ชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน หมายความว่า หากเปิดหลายบัญชีในสถาบันการเงิน 1 แห่ง ก็จะต้องคำนวณจากทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นนั่นเอง
.
โดยความคุ้มครองในที่นี้ ยังรวมไปถึงดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินอีกด้วย
เมื่อเห็นว่าเศรษฐกิจมีท่าทีจะอาการไม่ดี ก็ไม่ต้องรีบไปถอนเงินหรือเป็นกังวลว่าเงินฝากในสถาบันการเงินของเราจะหายไปแต่อย่างใด เพราะถ้าหากสถาบันการเงินที่เราใช้บริการปิดตัวลง ทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเป็นผู้คืนเงินให้กับผู้ฝากในวงเงินที่กำหนด โดยเงินที่คืนจะมาจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากที่เรียกเก็บจากสถาบันการเงินต่างๆ นั่นเอง
.
ปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด 35 แห่ง
สามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่ 👉 http://www.dpa.or.th/.../list-of-insured-financial...
ส่วนสถาบันการเงินอื่นๆ นั้นจะมีหน่วยงานที่แตกต่างกันไปคอยกำกับดูแลอยู่ เช่น ธนาคารของรัฐ ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล