คอร์รัปชัน ทุกธนาคารได้คะแนนเท่ากัน เพราะปฏิบัติตามแค่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

14 พฤษภาคม 2562

จากนโยบายเรื่องคอรัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทำให้พบจุดที่น่าสนใจ ว่าการประเมินธนาคารไทยในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของธนาคารไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ราว 42% เท่ากันแบบเป๊ะๆ ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหมวดอื่น

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ นโยบายที่ประกาศเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน (Guideline on Acceptance of Deposits or Money from Customers) ซึ่งเป็นนโยบายที่ธนาคารต้องประกาศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ที่ธนาคารไทยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน

แต่จะดียิ่งกว่านี้มากหากธนาคารแต่ละแห่ง จะพิจารณาออกนโยบายในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่สูงกว่าการแสดง
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ด้วยการกำหนดให้บริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงินมีนโยบาย เพื่อให้การคอร์รัปชันทำได้ยากขึ้น

หากทุกคนเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ไทยเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ คุณสามารถส่งเสียงบอกพวกเขาผ่าน www.fairfinancethailand.org ด้วยการเข้าไปกดพอใจ หรือไม่พอใจกับธนาคารของคุณ ทุกเสียงจะส่งตรงถึงทุกธนาคารเพื่อปรับปรุงนโยบายของพวกเขา