92 ผล

ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย: 7 ข้อเสนอต่อนโยบาย ธปท. เพื่อการเงินที่เป็นธรรม

02 มี.ค. 2565

นับจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Consultation Paper) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารหลักการและทิศทางที่ ธปท....

วรภพ วิริยะโรจน์: การล้มละลายไม่ใช่อาชญากรรม ลูกหนี้มีสิทธิ์เริ่มต้นชีวิตใหม่

28 ก.พ. 2565

ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา การมีตัวเลขหนี้สินอยู่ในบัญชีการเงินถือเป็นเรื่องปกติที่พบได้ทั่วไป การกู้ยืมเงินเป็นเรื่องธรรมดาของการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต ยามใดที่ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนในการใช้จ่าย หรือต้องการขยับขยายกิจการ...

อุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเพศ หนึ่งในภารกิจที่ธนาคารไทยต้องไปให้ถึง

21 ก.พ. 2565

ความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ เป็นประเด็นที่กินความครอบคลุมไปถึงความเท่าเทียมทางเพศ หากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางเพศยังคงมีอยู่ ความเท่าเทียมย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้...

‘สิทธิมนุษยชน’ จุดชี้วัดความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ของสถาบันการเงินไทย

08 ก.พ. 2565

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่เพียงเกิดจากการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น ในภาคการเงินการธนาคารก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เช่นกัน...

Credit Policy: รูปธรรมในการตรวจสอบเส้นทางการเงินผ่าน ‘นโยบายสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน’

04 ก.พ. 2565

นโยบายสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน ของธนาคารส่วนใหญ่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจให้สินเชื่อหรือกระทั่งประกาศเป็นนโยบาย กำหนดรายการสินเชื่อต้องห้าม (exclusion list)ของธนาคาร...

ผลประเมินมาตรฐานสถาบันการเงินที่เป็นธรรม ปี 2564 

04 ก.พ. 2565

ผลการประเมินธนาคารไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในเกือบทุกด้านของทุกสถาบันการเงิน โดยธนาคารที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ในปีนี้ ได้แก่...

หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย

หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×