95 ผล

ความเห็นต่อ "มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 (Thailand Taxonomy Phase)"

08 ส.ค. 2566

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand, “แนวร่วมฯ ”) ได้นำส่งข้อคิดเห็น ต่อเอกสาร "ร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1...

รายงานการประเมินธนาคารไทยตามเกณฑ์ "แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ" ครั้งที่ 5

16 มี.ค. 2566

ในปี พ.ศ. 2565 Fair Finance Thailand (แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย, “แนวร่วมฯ”) จัดทำการประเมินนโยบายด้านต่าง ๆ ของสถาบันการเงินไทย 11 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย 8 แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่ง...

ความเห็นต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 1

26 ม.ค. 2566

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) และองค์กรภาคีดังรายนามแนบท้าย ("แนวร่วมฯ") ชวนอ่านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมระยะที่ 1 (Thailand Taxonomy phase 1)...

Policy Hackathon: ร่วมสร้างสรรค์นโยบายการเงินที่เป็นธรรม ก้าวไปด้วยกันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

08 ก.ค. 2565

การแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคการเงินการธนาคารเป็นกลไลหนึ่งที่ส่งเสริมปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นตัวกลางผู้ออกกฎให้เงินทุนในตลาดไหลไปสู่กิจกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม...

อาจิน จุ้งลก:  เลิกทาสดอกเบี้ย ปลดล็อก พ.ร.บ.ล้มละลาย คืนชีวิตใหม่ให้ลูกหนี้ 

29 เม.ย. 2565

ประสบการณ์ตรงจากการเป็นลูกหนี้ที่เคยเผชิญวิบากกรรมจากพิษเศรษฐกิจ ‘ต้มยำกุ้ง’ เมื่อปี 2540 จนถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตาย ทำให้ อาจิน จุ้งลก รู้ซึ้งถึงหัวอกของคนเป็นหนี้เป็นอย่างดี  หลังต่อสู้ดิ้นรนอย่างโดดเดี่ยว ทำให้เธอได้พบกับเพื่อนร่วมชะตากรรม...

อุตสาหกรรมค้าอาวุธไม่เท่ากับการลงทุนที่ยั่งยืน

05 เม.ย. 2565

บทความวิจารณ์จาก Fair Finance สวีเดน วันที่ 29 มีนาคม 2565   ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา บทบาทของอุตสาหกรรมค้าอาวุธตกเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงในวงการลงทุนที่ยั่งยืน โดยเฉพาะสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนที่ขับเคี่ยวกันด้วยการเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์...

หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย

หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×