54 ผล

แถลงการณ์เรียกร้องบริษัทและสถาบันการเงินไทยระงับหรือถอนการลงทุนในเมียนมา

09 เม.ย. 2564

เป็นที่ประจักษ์ว่านับตั้งแต่คณะเผด็จการทหารเมียนมาได้ก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยข้ออ้างการทุจริตการเลือกตั้งของพรรครัฐบาลที่นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ตลอดมาหลังการรัฐประหาร...

หนังสือเรียกร้องให้ธนาคารแสดงจุดยืนต่อโครงการเขื่อนหลวงพระบาง

09 ก.พ. 2564

สืบเนื่องจากที่มีกระแสข่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงเดินหน้าการก่อสร้างต่อไป ท่ามกลางเสียงคัดค้านและความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และถึงแม้จะยังไม่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า...

ธนาคารไทย "ใส่ใจ" กี่คะแนน ปีที่ 3

18 ม.ค. 2564

กลับมาอีกครั้งกับการประเมินธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดย Fair Finance Thailand สำหรับการประเมินในปี 2563 พบว่าธนาคารพาณิชย์ต่างแข่งขันกันจัดทำและเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณะมากขึ้น รวมถึงเริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน...

รายงานการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ "แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ" ครั้งที่ 3

15 ม.ค. 2564

. แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมแห่งประเทศไทย (Fair Finance Thailand) จัดทำการประเมินนโยบายของสถาบันการเงินไทยที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมิน “แนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ” (Fair Finance Guide International) ครั้งที่ 3...

แนวทางการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในต่างประเทศเป็นอย่างไร

25 ธ.ค. 2563

การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในต่างประเทศส่วนใหญ่ คิดจาก “ฐานของค่างวดที่ต้องชำระ” แทบทั้งสิ้น โดยไม่ได้คิดจาก “ฐานของเงินต้นที่ค้างชำระ” ยกตัวอย่างการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เช่น สิงคโปร์...

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดอย่างไรให้แฟร์กับลูกหนี้

24 ธ.ค. 2563

ในการกู้ยืมเงิน ทั้งกู้ซื้อบ้าน กู้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือกู้สินเชื่อเพื่อทำธุรกิจจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญา หากผู้กู้ชำระเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกเก็บ #ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้...

หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย

หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×