รายละเอียดช่องว่างระหว่างการปฏิบัติและนโยบายหมวดการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการพ่วงขายผลิตภัณฑ์

(ข้อ 14 สถาบันการเงินมีนโยบายและขั้นตอนที่จะหลีกเลี่ยงการพ่วงขายผลิตภัณฑ์ หรือพฤติกรรมการขายที่ไม่เหมาะสม)

จากข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 65/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สุ่มตรวจการกำกับดูแลสถาบันการเงินในเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยจากข้อมูลการร้องเรียนของประชาชนต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและการสุ่มตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ บังคับให้ลูกค้าทำประกันอัคคีภัยวำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเลือกทำประกันภัยกับบริษัทอื่นตามความสมัครใจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงสั่งปรับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน  3,210,000 บาท หลังจากที่ ธปท. ได้แจ้งผล การสุ่มตรวจสอบดังกล่าว ธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการให้บริการแล้ว

แหล่งที่มา: ข่าว ธปท. เรื่องการปรับสถาบันการเงิน กรณีบังคับลูกค้าทำประกันภัย กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีระบบบริการทางการเงินของธนาคารขัดข้อง

(ข้อ 3 สถาบันการเงินสร้างหลักประกันว่าลูกค้ารายย่อยเข้าถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาที่มีกระบวนการค้นหาความจริง (due diligence))

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารกรุงไทยไม่สามารถโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไปยังบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.45 - 19.30 น. ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที โดยสมาคมธนาคารได้ชี้แจงผ่านเว็บไซต์สมาคมธนาคารไทย ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการแก้ไข และสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางธนาคารจะรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561

แหล่งที่มา:

1. ไม่สิ้นเดือนก็ต้นเดือน พร้อมเพย์ล่มไปแล้ว
2. สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile Banking 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×