คอร์รัปชัน ทุกธนาคารได้คะแนนเท่ากัน เพราะปฏิบัติตามแค่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

14 พฤษภาคม 2562

จากนโยบายเรื่องคอรัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ทำให้พบจุดที่น่าสนใจ ว่าการประเมินธนาคารไทยในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของธนาคารไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ราว 42% เท่ากันแบบเป๊ะๆ
ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหมวดอื่น


ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ นโยบายที่ประกาศเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน (Guideline on Acceptance of Deposits or Money from Customers)
ซึ่งเป็นนโยบายที่ธนาคารต้องประกาศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ที่ธนาคารไทยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั

 

 

แต่จะดียิ่งกว่านี้มาก

หากธนาคารแต่ละแห่ง จะพิจารณาออกนโยบายในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่สูงกว่าการแสดง
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ด้วยการกำหนดให้บริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงินมีนโยบาย เพื่อให้การคอร์รัปชันทำได้ยากขึ้น

หากทุกคนเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ไทย
เป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ คุณสามารถส่งเสียงบอกพวกเขา
ผ่าน www.fairfinancethailand.org
ด้วยการเข้าไปกดพอใจ หรือไม่พอใจกับธนาคาร
ของคุณ ทุกเสียงจะส่งตรงถึงทุกธนาคาร
เพื่อปรับปรุงนโยบายของพวกเขา

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×