ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับค่าตอบแทน

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งเน้นการเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน และคาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายการจ่ายโบนัสที่ไม่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสมแก่พนักงานและผู้บริหาร  

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารเดียวที่ได้คะแนนในหมวดนี้ โดยได้ 3 จาก 12 คะแนน จากการประกาศว่าผูกโยงเกณฑ์การจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูงเข้ากับเกณฑ์ต่อไปนี้นอกเหนือจากผลประกอบการทางธุรกิจ 1) ความพึงพอใจของพนักงาน 2) ความพึงพอใจของลูกค้า และ 3) การเติบโตของเงินสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม และการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมวดค่าตอบแทนประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 12 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

1. สถาบันการเงินสงวนสิทธิที่จะเรียกเงินโบนัสคืน ถ้าหากปรากฎภายหลังจากที่ได้เงินไปแล้วว่าได้รับโบนัสโดยมิชอบ (กลไก Clawback)

2. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน 100% ของเงินเดือนตลอดปี

3. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน 20% ของเงินเดือนตลอดปี

4. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน 10% ของเงินเดือนตลอดปี

5. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ่ายเงินเดือนไว้ไม่เกินยี่สิบเท่าของเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในองค์กร หรือขั้นสูงสุดของช่วงเงินเดือนที่ต่ำที่สุดภายในสถาบัน

6. เงินโบนัสอย่างน้อย 60% ขึ้นอยู่กับเป้าหมายระยะยาว (ซึ่งไม่เหมือนกับข้อตกลงที่จะเลื่อนจ่ายโบนัสออกไป)

7. เงินโบนัสอย่างน้อยหนึ่งในสามตั้งอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน

8. เงินโบนัสอย่างน้อยสองในสามตั้งอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน

9. เงินโบนัสตั้งอยู่บนความพึงพอใจของพนักงาน

10. เงินโบนัสตั้งอยู่บนความพึงพอใจของลูกค้า

11. เงินโบนัสตั้งอยู่บนการปรับปรุงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการบริหารจัดการของสถาบันการเงิน และธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติการ

12. เงินโบนัสตั้งอยู่บนการปรับปรุงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการลงทุนและบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

-

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×