2 ผล

ธนาคารไทย จริงใจกี่คะแนน...เมื่อเทียบกับทั่วโลก

19 มิ.ย. 2562

จริงๆแล้วธนาคารถือเป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้กับเรา เมื่อเราได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรมตามข้อตกลง เราสามารถที่จะร้องเรียนได้เช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น...

ธนาคารไทย จริงใจกี่คะแนน?

28 มี.ค. 2562

ธนาคารไทย...จริงใจกี่คะแนน? เราเกือบทุกคนเคยใช้บริการธนาคาร แต่ก็หลายคนเช่นกัน ที่รู้สึกว่าธนาคารเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ แตะต้องไม่ได้ เขาให้เราทำอะไร เราก็คิดว่าคงต้องเป็นอย่างนั้น แม้ความจริงแล้ว พวกเขาก็เป็นบริษัทที่ขายสินค้าให้เรา...

หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย

หน้านี้เป็นหน้าสุดท้าย

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×