บทบาทของสถาบันการเงินในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

กรณีศึกษาการทุจริตเงินภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่า 4.3 พันล้านบาท และกรณีการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

สถาบันการเงิน (financial institutions) เป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความยั่งยืน เนื่องจากเป็นตัวกลางการจัดสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะเฉพาะของภาคการเงิน อาทิ การเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนในหลายภาคส่วน โครงสร้างที่ตั้งอยู่บนแรงจูงใจที่ผูกไว้กับการทำกำไรและการแข่งขันของตลาด จึงทำให้สถาบันการเงินมีโอกาสพบกับความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันได้สูง

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยได้จัดทำรายงาน "บทบาทของสถาบันการเงินในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน" เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของสถาบันการเงินในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนำเสนอเหตุการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในกรณีศึกษาการทุจริตเงินภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่า 4.3 พันล้านบาทของบริษัทนำเข้า-ส่งออกแร่โลหะปลอม 25 บริษัท และกรณีการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต. ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยบริษัท เจบีบี จำกัด เพื่อประกอบกิจการโรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×